föräldrpenning.com

Föräldrapenning beräkning

Ensamstående förälder?
Inkomstuppgifter (kr/mån)
Förälder 1
Förälder 2
Vem går först?
Förälder 1: Beräknad ersätttning / dag ?
0 kr/dag
Förälder 2: Beräknad ersättning / dag
0 kr/dag
Antal dagar i veckan med föräldrapenning
  • 5
Föräldrapenning
0 kr/mån

Fördela föräldraledigheten och få jämnställdhetsbonus

Förälder 1
Förälder 2
Dagar med SGI-ersättning ?
195
195
Dagar med lägsta nivåersättning ?
45
45
Total antal dagar
240
240

Jämställdhetsbonus ?

0 kr

Här kan du räkna ut din föräldrapenning, beräkna jämställdhetsbonusen och fördela föräldraledigheten
för att se hur länge den räcker och vad din föräldrapenning blir.

Fixes:
2012-02-25: Har uppdaterat till 2012's maxbelopp, 440 000kr/år och 935kr/dag
Inget feedback formulär på gång:)

Räkna ut föräldrapenningen

Föräldrapenningen ger dig ungefär 80% av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den beräknas på följande sätt

(SGI x 0,97 x 0,8) / 365

Exempel:
Du tjänar 270 000 kr / år
270 000 x 0,97 = 261 900 kr
261 900 x 0,80 = 209 520 kr
209 520 / 365 = 574,03 kr/dag
Ersättningen blir alltså 574 kr/dag före skatt.

Den lägsta ersättningen är 180kr/dag och den högsta ersättningen är 935kr/dag (2012)

*SGI är din årsinkomst

Sjukpenningsgrundande inkomst

SGI är din årsinkomst av arbete. Föräldrapenningen har dock ett tak på 440 000 kronor per år (2012), vilket innebär att högsta möjliga ersättningen blir 935kr/dag

Saknar du inkomst så får du pengar till grundnivå, vilket är 180kr/dag före skatt.

Lägstanivån

Av de 480 dagarna som föräldraförsäkringen innefattar är 90 dagar på lägstanivå, som är 180kr/dag

Jämnställdhetsbonus

Den förälder som tagit ut flest dagar med föräldrapenning får jämställdhetsbonusen.

Jämnställdhetsbonusen betalas inte ute i kontanter utan går via skattsedeln.

Av det 390 dagar som man kan få föräldrapenning på sjukpenningnivå eller grundnivå är 60 dagar reserverade för vardera föräldern, dessa är inte bonusgrundade. Det är alltså 270 dagar som man kan få bonus för, maximal bonus ges när man är föräldraledig 135 dagar var.

Jämnställdhetsbonusen är halva dagsinkomsten, men högst 100kr per dag. För att få full bonus krävs därför att man tjänar 200kr per dag (ca. 6000 kr per månad). Arbetsinkomst och studiemedel räknas som inkomst. Det blir ingen bonus om den andra föräldern är arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig (för ett annat barn).

Maximal föräldrapenning

Försäkringskassan har satt ett inkomsttak på 440 000 kr/år (2012), allt däröver räknas inte med i beräkningar.

Kom ihåg att fråga din arbetsgivare vad som gäller, vissa arbetsgivare skjuter till mellanskillnaden så att man får ca. 80 - 90% av inkomsten, men det måste ni kolla upp hos er respektive arbetsgivare.